Senaste inlägg

Lär känna ditt team

Innan ett nystartat growth team dyker in i att attrahera nya användare eller optimera flöden så är det bra om ni skapar de bästa förutsättningarna bra samarbete. Den här artikeln beskriver en övning som främjar öppenhet och förståelse.

(Läs mer…)

Reflektion kring ägandeskap

En effektiv kultur är ofta något som både mindre team och hela organisationer behöver arbeta aktivt med. Det kräver en del ansträngning och reflektion. Den här artikeln beskriver en övning i Ägandeskap som både fungerar som en individuell reflektion eller som diskussionsunderlag för ert team

(Läs mer…)

Mjuka fallgropar för ett Growth-team

Vi på Growth Hackers har märkt att många gånger är sociala och psykologiska faktorer avgörande för framgångsrik tillämpning av det agila arbetssättet. Denna artikel tar upp ”mjuka” fallgropar för growth-team och hur ni kan undvika dessa.

(Läs mer…)