Senaste inlägg

Server Side Tagging (SST). Vad det är och varför du borde bry dig

Varför du borde bry dig

Integritetspolicy policys som GDPR , CCPA, HIPAA och försök av Apple, domstolar och regeringar för att reglera användningen av personuppgifter ändrar för närvarande om vårt digitala landskapet. Och kom ihåg att även GoogleMarknadsföring, tracking och våra digitala analysverktyg påverkas av dessa initiativ och regler. Detta leder till stora förändringar i hur vi kan bearbeta data och sätta upp tracking som följer det nya reglementet. Med en förändring som är så pass ny, utan kristallklara riktlinjer befinner vi oss fortfarande i något grumligt vatten. Tolkning och efterlevnad skiljer sig från företag till företag där de juridiska avdelningarna får sätta sitt perspektiv snarare än tydliga riktlinjer från policies och regeringar. tar bort tredjepartscookies 2023.

(Läs mer…)