Growth Hacking

Growth Management

Growth management handlar om att skapa en hållbar tillväxt tillsammans med er. Vi hjälper er bygga en lojal kundbas med återkommande användare. Vi använder data för att iterativt testa nya idéer (experiment) och hjälper er både att anskaffa nya kunder och höja engagemanget hos befintliga.

Growth management består av två delar. En del är att implementera det ogilla, datadrivna arbetssättet, och den andra är själva utförandet av growth-experiment.

Vi hjälper dig

  • Att identifiera och agera på insikter från er data
  • Att visualisera varje steg av funneln för att försäkra att teamet förstår och fokuserar på de flaskhalsar som skadar er tillväxt
  • Att skapa en kultur och ett team som är optimerat för att skala upp er tillväxt
  • Att leda ert interna growth-team I workshops, ”ideation”, och growth-möten.
Läs om våra case

Halebop Locall

Halebop is one of Sweden’s largest mobile operators. During the last 11 years they have won the award ”Sweden’s most satisfied private customers mobile telephony” 9 times. Halebop has been part of the TeliaSonera Group since 2001.

Hur skapar ni en effektiv och snabbfotad process för tillväxtoptimering?

Hör av dig till oss här nedan så bokar vi in en gratis konsultation.

Övriga tjänster

Technical Growth Kit

Vi hjälper er att implementera en optimal tech stack för ert bolag, som möjliggör att ni kan optimera hela användarresan. Vi implementerar tracking för att mäta och visualisera den inverkan som ert sälj och er  marknadsföring har. Det utgör grunden för en effektiv, datadriven tillväxt.

Growth Marketing

Fånga rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Nå era kunder på deras respektive favoritplattform, och optimera för ROAS. Bli en thought leader inom ert område, och positionera er själva som den viktigaste hemsidan för kunskap inom ert område.