Hur man sätter ihop sitt Growth Team

growth team

Uppdaterad

Vi på Growth Hackers Sthlm brukar rekommendera små, snabba test, i liten skala. Så gott som oavsett vad det gäller. Det är därför inte så konstigt att det också är vår rekommendation när det kommer till hur du bör tänka när du sätter ihop ett Growth Team.

Ett Growth Team är alltid ett multidisciplinärt team av personer med olika kompetenser.

Roller i ett growth team

Tanken med tillväxtteam (Growth Teams) är att löpande sätta representanter från både Marknad, Produkt och Teknikutveckling men också t.ex. Sälj, Design och Kundservice i samma rum. Och sedan få dem att tillsammans söka efter svaret på en enda fråga: Hur kan vi öka vår tillväxt?  (med mandat att faktiskt göra något åt det också – detta är viktigt! Ett tandlöst tillväxtteam tappar modet snabbt och blir bara en kostnadspost)

Det som händer när vi gör detta är att vi undkommer silo-tänket. Och uppnår synergieffekter. När Sälj och Marknad börjar prata med varandra, och har samma slutmål, så slutar Marknadsavdelningen att dra in så många leads som möjligt till säljarna, och fokuserar istället på att dra in den sortens leads som konverterar bäst. Vilket leder till tillväxt.

Och när Produkt och Kundtjänst börjar prata med varandra, så slutar Kundtjänsten att fokusera på hur de ska bli snabbare på att svara på frågor om hemsidan, och ger istället Produktteamet tillräckligt med kött på benen för att de ska kunna göra hemsidan så bra att de frågorna aldrig ställs igen. Vilket även det leder till tillväxt.

Individen

Så börja med att hitta rätt personer. De får gärna vara orädda nytänkare, men viktigare ändå är att de är nyckelpersoner i verksamheten som har mandat att ta beslut. För det är först då ni verkligen kommer loss från silo-tänket och de långa ledtiderna. De får inte vara rädda att argumentera för sin sak då det kommer vara olika viljor med olika bakgrund som möts.

Det är nämligen då ni kan göra många, små, snabba experiment som ökar tillväxten. Experiment så små att de är klara på bara ett par dagar, så att alla i Growth-teamet kan se tillväxten i datan från vecka till vecka i er dashboard i Growth-mötet, och ta beslut om nya experiment utifrån det. Det blir en god cirkel av “wins” som ger ett svårslaget momentum och engagemang. Viktigt är att man är beredd att kavla upp ärmarna när något behöver göras för det finns ingen annan som kommer utföra det som ett growth-team kommer fram till, en vanlig tillväxtdödare är att teamet fastnar i ideation och inget utförs.

Scrum Master (Growth Lead)

Growthprocessen är en agil kreativ affärsutvecklingsmetodik som är besläktad med Agil coachning (projektledning). Då detta är något som är mest utbrett bland utvecklare så behövs alltid en designerad coach eller projektledare för ett nytt growth team som driver det iterativa arbetet framåt. Det är egentligen inte en tekniskt komplicerad uppgift utan mer likställt med en klassisk projektledare än en utvecklare, men det blir temat för en framtida artikel.

Growth Lead kan inneha flera roller och kan antingen vara sponsorn till projektet, en inhyrd specialist (en roll vi på Growth hackers ofta tar) eller en intern person med rätt erfarenhet.

Det är inte en slump att företag som har vuxit sig stora, som Uber, AirBnB, Facebook och Google alla tidigt var ute med handlingsfasta Growth Teams. Ge det en chans och var medveten om att det måste få ta lite tid att förändra ett arbetssätt. Ni kommer inte att ångra er.  

Produktägare (prioriterar arbetsuppgifter)

Rollen produktägare finns i många organisationer och titeln har många betydelser. I ett growth team så handlar det dock om att rent praktiskt prioritera teamets aktiviteter och äga aktivitetslistan. Det krävs därför en bred förståelse för vad de olika teammedlemmarnas uppgifter kan få för effekt då produktägaren behöver ställa de i relation till varandra och prioritera resurserna. Produktägaren är också den som avgör om en idé eller uppgift är för diffus och behöver utvecklas. När vi startar ett nytt Growth team tar vi ofta denna roll också.

Det behöver inte vara ett komplicerat system så som JIRA som används (även om det ibland behövs), utan en aktivitetslista i ett spreadsheet duger bra i början. Sedan finns det många bra verktyg att utvärdera för detta (Asana, Pivotal tracker, Trello etc)

I många fall så är Growth Lead och produktägare samma person i små team, men det behöver det inte vara.

Analytiker

Det krävs att det finns en deltagare som kan vända och vrida på data, skapa modeller, exportera från system och göra resultaten begripliga för övriga i teamet. Denna bör med fördel kunna sätta upp automatiskt genererade diagram och rapporter. En annan bra kunskap här är också att kunna veta vad som går att tracka och hur man bör mäta det inom marknadsföring, försäljning och produktdesign. Även det här är en roll vi på Growth hackers brukar ta i growth team

Specialister

Övriga medlemmar bör vara specialister som utför vardagligt arbete inom de önskade områden. Vi avråder starkt ifrån att ta med chefer, processägare, eller andra typer av icke exekverande roller/individer. För tydlighetens skull – börja t.ex. med specialister så som marknadsförare, säljare, produktdesigners, utvecklare och andra linjens support.

Relaterade artiklar: