Tjänster

 

 

Growth Hackers strävar efter att vara din breda tillväxtpartner. Våra metoder levererar resultat både för startups och digitaliseringsinitiativ för större bolag.

 

Vi har delat upp våra tjänster i följande områden Growth Process, Marketing Lab, UX Lab, Machine Learning och Brand Hack som finns beskrivna nedan.

Growth Process

I Growth Process lägger vi grunden för alla våra insatser. Vi gör en tillväxtanalys för att ta fram er tillväxtformel och väljer ut en ”north star metric” som blir growth teamets mål, för att se var ni befinner er och hur ni vill växa. Vi hjälper er att sätta upp avancerad datatracking, där vi hjälper er att samla in, validera och analysera data på era kunder. Vi skapar också en skräddarsydd visuell dashboard där ni automatiskt kan se hur er verksamhet växer över tid. Vi hjälper er också med att sätta ihop ett Growth Team och jobba i Growth-sessioner, för att få alla nyckelpersoner och beslutsfattare att fokusera på ökad tillväxt, med korta ledtider och snabba beslut. Vi utbildar er löpande i att arbeta experimentdrivet, med små, snabba, test som leder till allt snabbare tillväxt.

Marketing Lab

I Marketing Lab gör vi experiment för att ta reda på vilka annonsbudskap som är mest effektiva för att nå er optimala målgrupp, och i vilka kanaler de får bäst genomslag. Vi gör detta genom att iterera oss fram till de kunder som konverterar bäst över hela flödet, dvs de som genererar hög aktivitet, hög försäljning, och återkommande kundbesök. När vi ser vad som fungerar bäst sätter vi upp automatiska processer som löpande driver försäljning, och fortsätter sedan att hitta ännu fler vägar till tillväxt genom att testa nya kombinationer av målgrupp, kanal och annonser. Vi optimerar också de bud vi lägger i auktionerna i de olika kanalerna, för att maximera effekten av er annonsbudget.

UX Lab

I UX Lab optimerar vi användarresan för er tjänst eller produkt, för att öka antalet köp på sista raden. Vi tittar på hela kundresan från ”Aquisition” till ”Refferal” och sätter representativa KPIer i varje steg som skapar en säljtratt som vi använder som flödesprioritering, tratten visar alltså vart vi ska fokusera våra insatser för stunden. Sedan täpper vi igen hålen där ni tappar användare som blir tydligt efter att vi genomfört en flödesanalys, och hjälper er att anpassa och kommunicera er produkt till er marknad på ett effektivare sätt genom att genomföra små UX-tester. Vi tittar också på den optimala prissättningen för just er kundgrupp, och bygger in delningsmekanismer som får nöjda kunder att sprida vidare ert budskap och rekommendera era produkter i sina sociala cirklar.

Machine Learning

Vid Machine Learning hjälper vi till att lösa problem eller optimera flöden som har mycket stora mängder data att studera. Vi börjar med att identifiera och kvantifiera problemet, här är den kvantitativa delen så klart viktig men det är också viktigt att vi får så djup insikt i de kvalitativa aspekterna också under datainsamlingsperioden. Givet att det finns tillräckligt med data för att påbörja ett projekt så börjar vi att applicera data på problemet. Är datan av den kvalitet att den går att få insikter ur så är nästa steg att använda sig av flera algoritmer för att utröna mönster ur datan. Man kan behöva komplettera med mer data utifrån de mönster man hittar men också gå djupare in i analysen för att som en detektiv hitta insikter som kan vara användbara i att lösa problemet. I ett lyckat projekt har man nu fått fram ett par insikter som understöds av data och tillsammans skapar de en handlingsplan som måste presenteras på ett pedagogiskt sätt för att den ska implementeras. När implementationen genomförts är det viktigt att resultatpåverkan säkerställs.

Brand Hack

I Brand Hack gör vi undersökningar för att få fram vilka känslomässiga drivkrafter som ligger bakom att köpbeslut genomförs. Det kan exempelvis vara så att en konsument säger sig köpa en flygresa baserat på pris, men att det som egentligen driver till köpet är att kunden upplever att dennes sociala status ökar. Utifrån dessa drivkraftsundersökningar kan era kreatörer eller er kreativa byrå skapa varumärkesstrategi, varumärkesplattform eller annat material, som är menade att väcka dessa drivkrafter. Vi gör sedan koncepttester av materialet för att säkerställa att så verkligen är fallet. När vi fortsättningsvis gör marknadsföringskampanjer så implementerar vi Brand Tracking, för att löpande kunna få in data på vilka medium eller kanaler som ger bäst effekt. Vi mäter veckovis Aided och Unaided awareness (för att se om folk är bekanta med tjänsten) samt Consideration (dvs om de kan tänka sig att använda den), vilket leder till ökad försäljning.