Brand Hack

I Brand Hack gör vi undersökningar för att få fram vilka känslomässiga drivkrafter som ligger bakom att köpbeslut genomförs. Det kan exempelvis vara så att en konsument säger sig köpa en flygresa baserat på pris, men att det som egentligen driver till köpet är att kunden upplever att dennes sociala status ökar. Utifrån dessa drivkraftsundersökningar kan era kreatörer eller er kreativa byrå skapa varumärkesstrategi, varumärkesplattform eller annat material, som är menade att väcka dessa drivkrafter. Vi gör sedan koncepttester av materialet för att säkerställa att så verkligen är fallet. När vi fortsättningsvis gör marknadsföringskampanjer så implementerar vi Brand Tracking, för att löpande kunna få in data på vilka medium eller kanaler som ger bäst effekt. Vi mäter veckovis Aided och Unaided awareness (för att se om folk är bekanta med tjänsten) samt Consideration (dvs om de kan tänka sig att använda den), vilket leder till ökad försäljning.