Brandtracking

Hur påverkas er kännedom av er annonsering?

Som vanligt innan lansering av kampanjer så rekomenderar vi att tracking finns på plats. När det gäller varumärkesbyggande annonsering så sägs det ofta att det är svårt att tracka och det är sant att det inte är lika lätt som performance marknadsföring men det finns sätt att skapa sig en bild av hur ens målgrupp uppfattar ens varumärke och produkt. Genom att på veckobasis fråga 125 respondenter i målgruppen 4 frågor kan vi enklare utvärdera även vår varumärkesbyggande annonsering. Vi frågar vanligtvis unaided & aided awareness, ”förklara tjänsten” samt consideration dvs ”kan du tänka dig att använda/köpa tjänsten/produkten”. Datan presenterar vi i vår vanliga dashboard dvs i stegen ovanför besök på site/app, i och med det så har vi nu en hel ”funnel” från awareness hela vägen ner till retaintion & refferal. Genom att lägga annonsbudgeterna på olika kanaler vid olika tillfällen kan vi också utvärdera effektiviteten i de olika kanalerna och på så sätt optimera vår mediakaka optimalt efter effekt. Brand trackingen är inte bara till för att mäta effekt utan vi får också mer och mer granulär demografidata på hur tex consideration som vi kan använda i vår performance markandsföring för att optimera den ytterligare tex som demografi-multipliers i Adwords. När vi har en hel ”funnel-tracking” på plats är det enkelt att också prioritera resurserna internt. Dvs ser vi att vi har hög awereness och consideration men lågt antal besök på siten/appan så tyder det på att vi bör öka fokus på performance-marknadsföring framåt. Vi kan alltså iterera åt rätt håll, prioritera rätt och optimera rätt, allt för ökad och effektivare tillväxt.