Drivkraftsundersökning

Få reda på de verkliga drivkrafterna

Problemet med att fråga sina kunder vad som driver dem till att välja just ditt varumärke är att kunden börjar rationalisera sitt tänkande och svarar ofta pris eller enkelhet men den egentliga anledningen är ofta mer emotionell som tex status, rädsla att bli lurad, etc. I varumärkesbygget vil du bygga kommunikation som väcker de egentliga drivkrafterna och de är just de vi kan hjälpa till att ta fram. Arbetet innefattar en del interna workshops där vi tar fram hypoteser på drivkrafter som vi bollar med vår undersökningpartner och utformar en ett frågebatteri som specifikt ämnar till att ta reda på de emotionella egentliga drivkrafterna. Tillsammans definerar vi också den kategori vi verkar inom, här är det viktigt att inte bara ta de närmaste konkurenterna utan att bredda din kategori till tex offline-spelare för att få koll på de generella drivkrafterna så ditt varumärke inte blir för smalt för den kategori du befinner dig i idag. När arbetet är klart har vi tagit reda på drivkrafterna i kategorin vilket funkerar utmärkt som bas i det fortsatta varumärkesarbetet. Att tänka på är att drivkrafterna hjälper oss också formulera budskap i de digitala kanalerna där man ofta testar sig fram till rätt budskap men iom denna undersökning kan vi förkorta testandet.