Koncepttester

Talar varumärket till de verkliga drivkrafterna?

När varumärkesarbetet kommit längre och resulterat i färdig kommunikation mot kund så kan dessa element testas i ett koncepttest. När resutatet av koncepttestet kommit kan det jämföras med de drivkrafterna vi fick fram i drivkraftsundersökningen. Målet är att kommunikationselementen ska väcka samma drivkrafter hos kund som driver kategorin för att kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt. Får vi ett avvikande svar tillbaka från koncepttesterna så är det god idee att revidera komunikationselementen och iterera dem tills rätt drivkrafter väcks för at inte slösa på dyrbara annonsbudgetar. Koncepttesterna säkerställer alltså att annonsering mot kund väcker rätt drivkrafter och att vi laddar varumärket med rätt känslor.