Dashboards

Vi sätter upp kundunika dashboards

När vi ser att all tracking stämmer så samlar vi alla dataflödena i ett dashboard-system som vi själva har utvecklat för att det ska vara enkelt att överblicka och se förändringar i datan över tid, från vecka till vecka. I dashboarden ser ni också hur era KPI:er uppfylls. Ni kan se hur era besök, registreringar, köp o.s.v. utvecklas, och kan alltså välja att stämma av era aktiviteter mot datan, eller använda datan som beslutsunderlag, så som fullständigt datadrivna företag gör. Ni kan också välja att dela er dashboard med era investerare, er styrelse, eller andra intressenter, för att enkelt kunna kommunicera hur er verksamhet utvecklas och vilka utmaningar ni står inför. Vi skräddarsyr varje dashboard efter bolagets behov, eftersom varje verksamhet är unik och har unika behov när det kommer till att mäta data. Då dashboarden är skräddarsydd kan den sedan även anpassas till ert bolag beroende på hur er verksamhet utvecklas. Dashboarden gör all rapportering fullständigt automatiserad, vilket också frigör mer tid till t.ex. analys.