Growth hacker

Vem är en growth hacker?

Om en klassisk marknadsförares jobb främst involverar marknadsavdelningen, så arbetar en growth hacker mer tvärfunktionellt över organisationen, och täcker en längre del av sales funnel’n. Därför involveras både marknad, sälj, IT, operations och produktutveckling, och därmed ofta även ledningen. Om det visar sig att flaskhalsen till tillväxt inte ligger inom ramen för hur kommunikationen är utformad eller marknadsföringen distribuerad, så stannar inte en growth hacker vid att skriva om copy eller designa om creatives. Då kan utvecklarna behöva bygga om hemsidan eller göra ändringar i appen, eller så kanske hela produkten eller tjänsten behöver justeras. Man ändrar inte på marknaden för att passa produkten, man anpassar produkten för att passa marknaden.

”En growth hacker är någon vars sanna fokus är tillväxt” – Sean Ellis. Det är någon som arbetar systematiskt med marknadsföring genom datadriven tillväxt – growth hacking.