Hypotesgenerering och Experiment

Vi tar tillsammans fram hypoteser och Experiment

Vi hjälper er att ta fram preliminära hypoteser kring målgrupp, undergrupper, kanaler, konverteringsflöden m.m. De mest attraktiva hypoteserna testas genom att mätbara experiment utformas, enligt s.k. Minimum Viable Tests. Det innebär att man söker testa hypotesen så effektivt som möjligt, gärna utan att göra hela förändringen.

Vi adresserar också problem som upptäcks i datan och försöker komma på lösningar. Viktigt är att inte komma på för stora projekt, Lösningar eller experiment utan dela upp lösningen i något som går att utvärdera och få ut snabbt så man till nästa growth möte kan utvärdera riktiningen och bestämma om det är värt att arbeta vidare i den riktningen eller om man ska tänka om med en ny lösning.