Internutbildning

Vi utbildar ert Growth Team

Det vi levererat fram till nu är egentligen ett helt nytt arbetssätt, på snudd till en helt ny företagskultur. Ofta har vi täckt upp för, eller kompletterat, ert Marketing- och Produkt-team på bred front. Men en ännu större del i vår roll ligger ofta i att träna upp era interna resurser för att utveckla ert Growth Team, så att ni själva kan äga och drifta er tillväxtoptimering. Då kan vi lägga timmarna vi får från er på att leverera på en mer avancerad nivå, och bygga en ännu större tillväxtmotor som levererar ännu mer värde. Det kan gälla att vi går in i rollen som tillväxtstrateger, att vi genomför avancerad statistisk analys, eller genom att vi gör innovativa Growth Hacks med hög teknisk höjd, såsom API-integrationer.