North Star Metric

Ett KPI som driver growth teamets aktiviteter

Tillväxtprocessen innefattar många kompetensområden och aktiviteter kan beröra bl.a marknadsföring, analys och backend förändringar. Det är därför viktigt att teamet samlas kring ett och samma mål. I ett growth team är målet alltid att prioritera aktiviteter som hjälper till att driva ”North Star Metric”.  Teamet delar sedan upp KPIet i delmål och sätter sprint mål som i sin tur bryts ner i experiment som ska testas så snabbt som möjligt. Man kan självklart byta sin ”North Star Metric” men man ska vara medveten om att det tar en tid för growth teamet att förstå vad som driver KPIet, vilket gör att det blir svårt för teamet att skapa experiment som ger stor påverkan på KPIet om man byter det jämt och ständigt. ”North Star Metric” ska också ha en tydlig koppling till sin tillväxtformel.