Sätta ihop Growth Team

Vi Mappar era behov mot befintliga resurser

För att ni ska kunna ta beslut så effektivt som möjligt, och för att ni ska kunna möta den snabba takt vi håller, så behöver vi samla nyckelpersoner från er sida – utvecklare, marknadsförare, produktägare et.c. – och sätta dem i ett och samma Growth Team. På så sätt fastnar inte beslut på er sida i olika silos. Bolag som Facebook, Google och Spotify är exempel på bolag som är föregångare inom att ha Growth Teams. I vårt arbete tar vi på oss en mängd olika roller. Samma roller som till viss del Mediebyråer, Analysbyråer, Performance-byråer, Management-konsultbyråer och liknande tidigare har haft. Styrkan med oss är att det går snabbare när det är en enda Growth Hacker som sätter upp och sköter om alla processer. Från vår sida så förloras inte någon tid på att sitta och invänta att andra aktörer ska leverera. Dessutom kan vi optimera alla insatser mot varandra, till skillnad från när arbetet är uppdelat på olika aktörer där den ena inte vet vad den andre gör. För att få ett fungerande Growth Team rekomenderar vi följande förutsättningar

 

  • Kultur – En platt kultur utan ”blame-culture” är ett måste för att få igenom ett experimenterande process. Ska varje misslyckat experiment skyllas på någon så kommer det ta tid att hitta ett experiment som faktiskt funkar. Att alla får komma till tals och att ingen dominerar growth mötena är också viktigt för att få in alla olika perspektiv (dev, design, marketing etc) i aktivitetsdiskussionerna.
  • Engagemang – Viktigt att alla som ingår i growth teamet är villiga att involvera sig i uppgiften och att man inte känner att man bara kan sitta av mötet som ett rapporteringsmöte och sen gå tillbaka till sin silo och arbeta med sitt. Tillväxten ska komma från hela teamet inte en individ.
  • Utvecklingsresurser – Då det är enklare att vrida produkten till marknaden istället för tvärtom så är det viktigt att hastighet i experimenten uppnås, det är kanske den viktigaste aspekten av en effektiv tillväxtprocess. Mycket ligger i teamets förmåga att avgränsa experimenten till mindre experiment men också att utvecklarna inte sitter och ruvar på uppgifterna för länge för att det ska blir perfekta. Hastighet är viktigare än perfektion.
  • Kontinuerligt lärande – Hela processen går ut på att utbilda teamet på kundsegmentet men också olika taktiker så vi kan bli mer avancerade i targeting, kommunikation och konvertering. Support från ledningen – Precis som i alla agila projekt så finns det ingen plan, självklart kan man sätta mål men då det inte finns en färdig tillväxtprocess att implementera så måste processen styras explorativt. Vi experimenterar oss fram till tillväxt helt enkelt. Nyckelpersoner utanför teamet kan självklart få tillgång till dashboarden och aktivitetslistan så de enkelt kan följa tillväxten samt vilka aktiviteter som är prioriterade framåt.