Tillväxtanalys

Vad får ditt bolag att växa?

Vi vill veta i vilken tillväxtfas ert företag befinner sig. Är ni på ”Öka användning”, ”Öka Delning”, eller ”Uppskalning” -stadiet när det kommer till tillväxt? Först när vi vet det, kan vi analysera er data och ta fram ett förslag på er tillväxtformel som driver just er tillväxt. Vi sätter också upp en inspirationsföreläsning för ert team runt det ibland främmande arbetssättet för att förstå vart er organisation står idag och hur vi kan utbilda eller täcka upp för kompetenser som saknas. Dessa två aktiviteter ligger till grund för hur lång tid ett projekt med er kommer att ta i anspråk och vilka resurser som kommer att behövas. Målet är att sätta tydliga KPI:er för samarbetet där en del av tillväxtformeln väljs ut och fungerar som mål för Growth-teamet. Detta KPI kallas ofta för ”North Star Metric”. Mer om analysen under North Star Metric.