Validering av tracking

Vi ser över att all mätning sker korrekt

När tracking är uppsatt och tillräckligt mycket data har samlats in så går vi igenom och validerar trackingen. Detta gör vi för att säkerställa att ingenting mäts dubbelt eller något liknande, vilket vi ofta ser är fallet. Små felaktigheter i det här skedet blir väldigt kostsamma längre fram om de får kvarstå. Mäts det fel här så baseras alla resultat framöver på felaktiga siffror. Samma sak gäller naturligt nog för tolkningar. Tolkar man datan fel från början så blir det verkligen helt fel hela vägen. Därför lägger vi tid på att få det rätt från början. Även senare i processen återkommer vi till detta för att göra ytterligare validering, eftersom mätningen kan påverkas av förändringar, t.ex. i produkten. Det är först när data valideras tillräckligt ofta som den är av tillräckligt hög kvalitet för att lita på.