Datainsamling

Samla in relevant data som vi antar påverkar problemet

När vi har mappat ut problemet ordentligt går vi över till att samla in relevant data som vi antar påverkar problemet. Det kan vara intern data så som tex. CRM, webstatistik, mediakanaldata eller extern data som tex väderdata eller demografisk data. Denna fas skulle teoretiskt kunna fortskrida i all evighet därför är det bra att prioritera sin datainsamling till den datan man tror har störst påverkan på problemet och att den är enkel att få tillgång till.