Säkerställ resultatspåverkan

Presentera och implementera insikterna

När handlingsplanen är färdig, dvs att den är uppbygd av data och analysen går att följa rent logiskt är det viktigt att presentera informationen på ett pedagogiskt sätt så att mottageren förstår varför handlingsplanen kan komma att förbättra målvärden. Om inte mottagaren förstår varför handlignsplanen ska implementeras så är risken överhängande att den inte blir implementerad och därför löper hela projektet risk att ha varit för gäves. Impleneteras handlingsplanen så är det självklart att säkerställa att den faktiskt givit resultat. Ibalnd kan det vara bra att inte implementera den på 100% av affären utan att implementera den i steg så att man har en kontrollgrupp som man kan stämma av effekten mot. När effekten är påvisad med underbyggd data så kan den implementeras på bred front.