Tävla fram vilka algoritmer som funkar bäst

Hitta intressanta mönster i datan

När datan är tillräckligt ren kan man börja testa sig fram. Här kan man nästan spendera hur mycket tid som helst och det är därför viktigt att prioritera. Målet är att hitta modeller som hittar intressanta mönster i datan.