Marketing Lab

I Marketing Lab gör vi experiment för att ta reda på vilka annonsbudskap som är mest effektiva för att nå er optimala målgrupp, och i vilka kanaler de får bäst genomslag. Vi gör detta genom att iterera oss fram till de kunder som konverterar bäst över hela flödet, dvs de som genererar hög aktivitet, hög försäljning, och återkommande kundbesök. När vi ser vad som fungerar bäst sätter vi upp automatiska processer som löpande driver försäljning, och fortsätter sedan att hitta ännu fler vägar till tillväxt genom att testa nya kombinationer av målgrupp, kanal och annonser. Vi optimerar också de bud vi lägger i auktionerna i de olika kanalerna, för att maximera effekten av er annonsbudget.