A/B-testning av USP:ar

Vilka budskap skapar engagemang hos användarna?

Så här långt i processen så vill vi tar reda på vilka Unique Selling Points som gör att en person väljer att köpa er produkt, eller väljer att avstå från att genomföra ett köp. Det kan till exempel vara så att ert erbjudande står och faller med att det inkluderar en nöjd-kund-garanti, eller fria returer, eller kanske något helt annat, som ni i det här läget är ovetande om. Ett företag i USA gjorde en gratisversion av sin produkt, men såg sedan att knappt någon använde den. Det var först när de gick ner på djupet och ställde frågan till sina kunder som de märkte att det inte hade varit självklart för kunderna att produkten var gratis; något som utvecklarna på företaget själva hade tyckt varit fullständigt uppenbart. Det är först när vi har identifierat och åtgärdat sådana ”deal-makers” och ”deal-breakers” som vi kan agera på dem, vilket ofta leder till rejäla ökningar i tillväxt.