Bud-optimering

Konsten att maxa AdWords och Facebook

För att maximera sin intjäning säljer Google, Facebook m.fl. sina annonser i en auktion. Som annonsör är detta ett tillsynes lättbegripligt, rättvist och transparent sätt att prissätta annonserna, men som ni kanske märkt kan små detaljer påverka effektiviteten hos era annonsbudgetar enormt. Hal Varian, bl.a. professor i micro economy vid Stanford samt Chief Economist på Google förklarar mekanismen bakom Googles ”Generalized second price auction”* i videon nedan:

 

Som Hal Varian belyser i videon är Quality Score (video) en mycket viktig komponent i hur pass billigt du får köpa dina klick och det är något som du kontinuerligt måste jobba med i ditt AdWords konto för att behålla effektiviteten hos din annonsering.

Den andra viktiga komponenten för att nå maximal effektivitet när det gäller att nå sina annonseringsmål är att sätta bra bud.

Strategin för att nå optimala bud är som Hal Varian själv beskriver det att:

  1. Estimera det förväntade värdet per klick (per sökord / device / geo / audience osv)
  2. Sätta bud som gör att man betalar rätt marginalkostnad per klick (Incremental Cost per Click / ICC)
  3. Upprepa processen med feedback från tidigare bud och annonsutfall

Typiskt bygger man program som med hjälp av machine learning, statistik och t.ex. regler teknik optimerar utfallet på så granulär nivå som möjligt men också med avseende på det överordnade målet och budgeten.

Tidigare i våra entreprenörskarriärer har vi varit involverade i att bygga bolag som stått sig mycket bra ur ett performance perspektiv, även på den globala marknaden. Därför är vi i en bra position för att rekommendera en approach som passar just din situation i termer av vilka verktyg som bör användas osv.

* Facebook använder en lite annan auktion än google (en Vickrey-Clarke-Groves auktion), men från en annonsörsperspektiv är det ingen större skillnad på hur man bör förhålla sig.