Marketing automation/Trigger Marketing

Gör era kalla leads varma

Marketing automation gör det möjligt att automatisera marknadsföringsinsatser, t.ex. genom att automatiskt skicka ut mejl till en befintliga och potentiella kunder vid specifika engagemang. Med Marketing Automation verktyg kan vi tracka och se vad en kund gör på sin kundresa. Kunden tilldelas automatiskt ”poäng” t.ex. när denne är inne på olika sidor på er sajt, laddar hem ett whitepaper som ni erbjuder, eller liknande. När vi har uppnått hygienfaktorer i våra marknadsföringsaktiviteter, t.ex. så att rätt målgrupp är inne i rätt kanaler och ser rätt budskap vid rätt tillfälle, så kommer denna process att börja generera relevanta leads. Termen ”Marketing Automation” används mest i B2B-sammanhang. I B2C-sammanhang pratar man istället om Trigger Marketing eller Inbound Marketing.