SEO

Vi identiferar svagheter och möjligheter samt tar in SEO-experter vid behov

SEO (Search Engine Optimization) är ett brett område idag, vilket gör att det kan bli begreppsförvirring. SEO är inte vårt huvudområde, men något som vi nästan alltid behöver se över då det är något som ofta förbises om det inte är ens huvudsakliga kanalstrategi. En bra uppdelning är mellan on-page (det som händer på er hemsida) och off-page (länkar från andra hemsidor som ger validitet) SEO – vi jobbar inte med länkbygge eller länkvalidering, utan då hjälper vi er hitta en partner. On-page SEO kan sedan delas in i två huvuddelar. Den mest grundläggande delen s.k. teknisk SEO vilket är det som kan ge mest snabba effekter, främst om man har gjort något fel här kring de elementen som är viktiga (titel, titeltaggar, underrubriker, URL-struktur för att nämna några vanliga bovar) för att sökmotorerna ska förstå er hemsida (eller Appstore-sida men då kallas det ASO – ”App store Optimization”). Den andra delen är innehåll (oftast används begreppet ”Content”) så som artiklar, bloggar, produktsidor etcetera. Vi skriver inte material men vi hjälper er med rekommendationer om vad ni behöver samt hur det bör presenteras för att få bästa effekt. Det är nämligen viktigt hur material delas upp och struktureras för att få ut bästa effekt och så att ert innehåll inte konkurrerar med annat eget material.