Målgruppsexperiment

Vilka användare kommer att bli dina kunder?

Vi gör experiment med målgrupp, kanal, annons och bud. Detta är inte en helt linjär process, och med fyra stycken variabler att laborera med är de möjliga utfallen av kombinationer nästan oändliga. Vi tycker ändå att det är bäst att börja med att optimera målgruppen, för att sedan anpassa kanalval, annonsval och budstrategi utefter den. Vi gör detta genom att testa vad och hur olika målgrupper interagerar med annonsmaterial, webb, appar m.m. När besökare interagerar så ger det oss en indikation på att vi kommunicerar rätt sak. Man börjar med en målgruppshypotes som man sedan testar ett visst budskap mot, vanligtvis har man redan en bild av vilken målgrupp man vill vända sig mot men man får inte stirra sig blind på just den målgruppen utan också testa olika målgrupper för att se vad som fungerar bäst. När datan på kampanjerna börjar komma in är det dags att skära bort målgrupper som underpresterar och duplicera de som fungerar bra genom te.x så kallade Look-a-like audiences. Har man en lång köpcykel för sin produkt eller tjänst som vid t.ex. ett bilköp, så kan man också påminna sina potentiella kunder genom att använda sig av Re-targeting.