Målgrupps-hypoteser

Vilka målgrupper börjar man testa mot?

Det kan ibland vara svårt att veta vilken som är den perfekta målgruppen för er produkt, men det är bra att ha en utgångspunkt, så att man har en eller ett par personas att laborera med. Har man en eller ett par hypoteser att utgå ifrån så kan man göra experiment som antingen falsifierar eller validerar dem. Vi köper alltså data (dvs skjuter ut annonser) utifrån några specifika grundantaganden. Samtidigt är det också bra att testa att skjuta på lite bredare front, för att ha möjligheten att få in data som kan ge nya insikter. I ett fall utgick en av våra kunder från att deras sportiga produkt skulle vara attraktiv för män i 25-års åldern, men våra experiment visade att de som uppskattade produkten nästan uteslutande var kvinnor i 40-års åldern, vilket ledde kunden till att anpassa sin produkt så att den bättre passade den optimala målgrupper. Ibland kan man hitta nya insikter genom att göra små, men lite bredare test.