Flödesanalys

Vi hjälper er att anpassa er produkt till er marknad

Vi ser det som att er sajt/app är del av er produkt. Under Growth Process och Marketing Lab har vi vridit marknaden till att passa er produkt. Från och med nu vill vi istället anpassa produkten till marknaden. Produkten behöver vara tillräckligt bra för att folk ska vilja använda den, rekommendera den och dela den. Det är först då er tillväxt verkligen kan ta fart. Vi använder oss därför av Heat Maps, Scroll Maps och Click Maps, för att visuellt kunna se hur användare rör sig på er sajt eller i er app och förstå var problemen ligger. Vi gör också inspelningar av användare som använder er tjänst för at kunna skapa oss en så korrekt bild av användarupplevelsen som möjligt. Utifrån detta skapar vi en lista med experiment som vi, baserat på datan, tycker att ni borde utföra för att optimera flödet. Det rör sig då om små test, som t.ex. flödestest med Optimizely eller Visual Website Optimizer, snarare än större projekt som tar veckor att utveckla. Detta är för att det är absolut nödvändigt att vara säker på att man förstår sina problem, och inte bygger sina hypoteser på felaktiga grunder. Man vill testa sina hypoteser och validera dem innan man lägger mycket tid på utveckling. Därför tar vi då hellre fram en backlog där en mängd små experiment är prioriterade utefter vad datan och vår erfarenhet säger ger mest genomslag.