Optimera delningsmekanismer

Gör det enkelt för era nöjda kunder att dela sin upplevelse

När vi har kunder som är nöjda med sin användarupplevelse och er produkt/tjänst så vill vi få dem att dela sin upplevelse för att skapa inkrementell eller viral spridning genom att bygga in eller optimera delningsfunktioner i er produkt/sajt/app. D Inkrementell spridning definieras som en tillväxt med en ”K-faktor” på minst 0.1. I ett sådant fall så leder varje kundanskaffning till ytterligare en tiondels kundanskaffning. Om vi i det fallet får in 10 kunder så leder det alltså automatiskt till ytterligare en kund. Viral spridning defineras som en tillväxt med en faktor på minst 1.0. Det är då den ”magiska” gränsen har nåtts när en ny kund automatiskt leder till minst ytterligare en kund. Det är ovanligt att en produkt når viral tillväxt, men även att nå inkrementell tillväxt ger stora vinster över tid.