Prissättnings-optimering

Vi förslår ändringar i prissättningen av er produkt eller tjänst

Eftersom det kan hända att kunder droppar av på grund av att de upplever att en produkt eller tjänsts pris inte motsvarar vad de får för pengarna, antingen om det upplevs som för dyrt eller om det upplevs som för billigt, så ger vi rekommendationer om test som kan göras med prissättningen av era tjänster eller produkter för att hitta den sweet spot som kunderna upplever som ett acceptabelt pris.