Casey Winters – Growth befinner sig fortfarande i ett tidigt stadium hos storbolag

Casey Winters

Senast uppdaterad januari 3, 2022 av Growth Hackers Sthlm

Casey Winters, som tidigare arbetat med tillväxtoptimering på Pinterest, och som när vi träffades i vintras var Growth Advisor in Residence hos VC-företaget Greylock Partners (som konsult). Vi såg Casey presentera  sitt tal “Onboarding Comes First: The Product-driven Retention Strategies That Make All the Difference” under Growth Conference 2017 i San Fransisco. Vi fick även till en intervju med honom efteråt. Han berättar om sin erfarenhet med ”Growth” inom storbolag och Pinterest samt understryker att “Growth” fortfarande befinner sig på ett tidigt stadium i sin utveckling. Vi berör Change Management, outsourcing av growth samt tips.

Att arbeta med Growth på stora företag

Ämneskunskap och förmågor är ojämnt utspridda över vertikaler, men B2C tenderar att ligga före B2B. Företag i alla möjliga branscher prövar nu på att börja med Growth Teams, eller prövar att införa tillväxtfokus över hela sina linjeorganisationer. Growth-initiativ tenderar dock att fokusera på fel saker, då de inte är synkade över en organisations avdelningar, vilket leder till suboptimering. Dessutom är det inte alltid som Growth-initiativ adopteras första gången de prövas. Det finns helt enkelt ingen universal lösning för hur man bör göra för att implementera Growth-metodologin, då det är alldeles för nytt.

 

Hur börjar man?

Hans förslag till företag som vill komma igång är att börja med ett eget initiativ in-house. Genom att ge en driven och självgående ingenjör tre månader att arbeta på något som företaget har identifierat hämmar tillväxten, kan man skapa en “first win”, med väldigt liten risk.

 

Outsourca inte Growth helt!

Eftersom Growth är en del av ett företags kärnverksamhet så bör det inte läggas ut på entreprenad, men det är helt ok att ta in extern hjälp, framförallt i början, för att få hjälp med strukturer samt få saker och ting att börja röra på sig. Tillväxtkonsulter kan vara värdefulla eftersom de ofta är skickliga inom sitt expertområde. Företag kan ofta dra nytta av hur effektiva de är, vilket gör att det betalar för sig självt. Till exempel kan en Machine-Learning-expert sätta upp en automatiserad process; en liten ansträngning som kan leda till betydande vinster.

 

Underskatta inte Change-Management-arbetet

Det är först när ett företag har kommit igång med Growth, och har börjat skala upp det något, som det är möjligt att attrahera en skicklig projektledare inom Growth, eftersom väldigt få professionella projektledare inom det här området har tålamod nog att förklara dess värde och förankra arbetssättet under en lång uppstartsfas. Själva förankrandet av ett tillväxtfokus i organisationen i själva verket ta upp till sex månader i ett moget företag, då anställda och ledning kan behöva gå från ett tillstånd av misstro till ett tillstånd av förtroende för metodiken. Tillväxtinitiativ som dessa behöver överkommuniceras, för att inte riskera att trigga motstånd.   

Casey Winters
Casey Winters

Tips

  • Starta ett eget team in-house och börja i liten skala för att få en “first win”
  • Ta gärna extern hjälp med ditt growth team men outsourca inte hela teamet!
  • Konsulter inom tillväxt betalar ofta sig själva när man tittar på insparad tid eller ökad effektivitet
  • Upp till halva tiden av fanbäraren (projektledare/growthhacker/etc) de första 6 månaderna bör läggas på förankring

Läs också: