Ordlista för Growth

Growth hacking är precis som många andra fält fyllt med förkortningar och ord du kanske inte känner till. Vi har därför valt att skapa denna ordlista där vi samlar och våra definitioner av viktiga begrepp och förkortningar. Bokmärk gärna sidan då den kommer att uppdateras kontinuerligt

filter_list

301

301 är permanent omdirigering av en sidadress. Detta används vid byte av hemsidor för att bevara sökmotoroptimeringen (SEO) när en sida får ett nytt namn samt för att länkar inte ska leda till en 404 sida. Läs mer

302

302 är en temporär omdirigering av en sidas webadress (för t.ex. en kampanj). Detta ska inte användas vid permanent förändring på hemsidan för att bevara sökmotoroptimeringen (SEO) när en sida får ett nytt namn, utan då ska en 301 göras. Läs mer

404

404 är ett felmeddelanden många av oss är vana att se på internet när man klickar på en länk som inte fungerar. Men den riktiga definitionen är att besökaren lyckades kommunicera med servern, men servern kunde inte hitta det som önskades i.e. en bruten länk. Läs mer

A/B Testing

A/B testing är ett effektivt tillvägagångssätt för att ta reda på vilken version av ett experiment i marknadsföring som presterar bäst. Vanligtvis skapar man två versioner av exempelvis en webbsida, en annons eller ett e-postmeddelande och fördelar slumpvis hälften av trafiken till den ena versioner (A) och hälften till den andra versionen (B). Man följer […] Läs mer

AAARRR

AAARRR är en förkortning av de viktigaste stegen i kundresan för tillväxtoptimering. Awareness, Acquisition, Activation, Revenue, Retention och Referral. Dock inte alltid i den ordningen. Kuriosa: De omnämns ofta som pirate metrics utifrån att det låter som en pirat gormar om man försöker uttala förkortningen. Läs mer

ABM

ABM (Account based Marketing), eller kontobaserad marknadsföring på svenska. Det är när man identifierar företag som man vill bearbeta och skapar sina kampanjer därefter. För denna approach behövs lite andra verktyg och angreppssätt än vanlig digital marknadsföring. T.ex. behövs en dimension för att sålla ut det valda kontot, t.ex. IP-adress eller att man kan välja […] Läs mer

Adwords

Adwords var Googles tidigare namn på Google Ads. När man gav annonsverktyget ett nytt utseende bestämde man sig också för att döpa om det då det med åren kommit att innehålla också bannerannonsering på GDN samt videoannonsering på Youtube. Adwords kärnprodukt var sökordsannonsering och är fortfarande kärnan i Google ads. Läs mer

API

Ett API (Application Programming Interface) är ett slags protokoll som hjälper till att förmedla information mellan två program, system eller applikationer på ett kontrollerat sätt. Detta hjälper företag att utbyta data på ett effektivt sätt för att lättare kunna utveckla nya appar och program. Läs mer

Attribution

Attribution inom digital marknadsföring syftar till processen att utvärdera och tilldela värde till de marknadsföringskanaler som bidrog till en kunds köpbeslut. Detta hjälper marknadsförare att förstå hur hela kundresan ser ut och bedöma hur lönsam från varje marknadsföringskanal är. Läs mer

CAC

Customer Acquisition Cost (CAC) – Det är den totala anskaffningskostnaden för en kund. Ska man beräkna sin ROAS här så bör alla marknadsföringskanaler som varit en del av kundresan summeras. Viktigt är också att bestämma sig för om det är ROAS eller ROI man vill beräkna – om andra kostnader än direkta marknadsföringskostnader ska inkluderas. […] Läs mer

Churn rate

Churn rate, eller kundbortfallshastighet, är andelen förlorade kunder under en given tidsperiod. Termen används ofta i tjänsteföretag och kan exempelvis mäta andel kunder som avslutar sin prenumeration under en månad. En hög churn rate innebär att man förlorar en stor andel av sina kunder medans en låg visar på att man lyckas behålla sina kunder. […] Läs mer

CPA

Cost per Acquisition (CPA) – En betalningsmetod inom digital marknadsföring där man betalar för en specifik händelse så som ett lead, registrering eller en transaktion. För att kunna använda sig effektivt av CPA vid marknadsföring behöver man större mängder data än vid CPC eller CPM, vilket gör att det inte alltid är möjligt att använda […] Läs mer

CPC

Cost per Click (CPC) – Ett vanligt sätt att betala för SEM och andra sorters digital marknadsföring. CPC betyder att man betalar ett förbestämt värde varje gång som någon klickar på din annons för att besöka din sajt. Vanligtvis går det till så att du sätter ett maxbud du är beredd att betala per klick […] Läs mer

CPM

Cost per Mille (CPM) – Ett vanligt sätt att ta betalt inom digital marknadsföring, speciellt när det gäller banners eller varumärkesannonsering. Du går med på att betala ett visst pris per 1,000 (mille betyder tusen) visningar din annons får. SEM kan också använda sig av CPM som betalmodell för kontextuell annonsering. CPM kan ibland kännas […] Läs mer

CRM

CRM (Customer Relationship Management) eller kundrelationshantering handlar om att effektivisera och underlätta företags kundrelationer och interaktioner. Ett väl fungerande CRM-system hjälper att hanterar både nya som gamla kund. Systemet är uppbyggt för att samla all kundinformation på ett ställe och hjälper företag att automatisera kundhantering. Utöver det kan man även bygga dashboards samt dra rapporter […] Läs mer

CRO

Conversion Rate Optimization (CRO), eller konverteringsoptimering, handlar om processen att systematiskt optimera en webbplats eller mobilapp för öka antalet konverteringar. Processen börjar vanligtvis med att generera förbättringsidéer och sedan validera dessa hypoteser genom olika A/B-tester och analyser. Hypoteserna kan exempelvis handla om att testa olika CTA knappar eller antal fält i ett registreringsformulär. Läs mer

CTA

CTA (Call-to-Action) är en uppmaning på en hemsida eller annons som syftar till att fånga användarens uppmärksamhet och få denne att vidta en viss handling. CTA skrivs vanligtvis som ett kommando såsom “Köp nu” eller “Läs mer” och har ofta formen av en knapp. Det är exempelvis viktigt att välja den bästa CTA knappen för […] Läs mer

Email Marketing

Email Marketing eller E-postmarknadsföring är ett begrepp som handlar om att skicka reklam och innehåll via e-post. E-postmarknadsföring kan används i ett flertal syfte, allt från att bygga brand awareness till att hitta nya potentiella kunder eller i utbildningssyfte. Vad man vill åstadkomma är individuellt men för att kunna mäta och analysera resultatet är det […] Läs mer

GA

Google Analytics (GA) – är en mjukvara från Google som finns både som gratis och betalversion. Det är ett av de vanligaste programmen för att analysera beteendet från besökarn på en hemsida. GA har skapat mycket av det som idag är branschstandard inom webbanalys. Här kan du bland annat följa mätvärden så som antal besökare, […] Läs mer

GA4

Google Analytics 4 (GA4) är den senaste versionen av GA som på sikt antas ersätta vanliga GA (universal analytics). GA4 har flera skillnader som man bör känna till. Det kan hantera både hemsidor och mobilappar, det erbjuder API till Google cloud (vilket är bra för man kan bara behålla data i GA4 i 13 månader […] Läs mer

Growth Process

Growth hacking utvecklades för att passa agila företag som kanske inte alltid har råd med stora investeringar och som kräver snabba resultat på grund av hård konkurrens och begränsade resurser. Därför består vår tillväxtprocess vanligtvis av tidsbegränsade ”sprints” där vi skapar idéer, initierar och analyserar experiment som kan belöna vårt företag med mer tillväxt. Dessa […] Läs mer

IM

IM (Inbound Marketing) är en digital marknadsföringsmetod som handlar om att attrahera kunden att komma till dig istället för att du som företag ska gå till kunden. Man vill generera ett värde som får kunden att aktivt söka upp er, detta kan ske t.ex. genom något form utav content/innehåll i allt från ett whitepaper, webinar, […] Läs mer

Landing page

Landingssida är den sida på en webbplats som en besökare “landar” på efter att ha klickat på t.ex. en annons eller länk i ett nyhetsbrev. Sidan är ofta unikt designad för den specifika målgruppen, kampanjen eller sökorden med fokus på en viss konvertering t.ex. få besökaren att lämna sin epost eller genomföra ett köp. En […] Läs mer

LTV

Life Time Value (LTV) – Det är det totala värdet av en kund och ett viktigt KPI för prenumerationstjänster (SaaS), men även e-handlare. Istället för att använda endast en transaktion i beräkningarna för ROI eller ROAS så beräknar du summan av transaktionerna den kunden genomför, oftast genom att beräkna genomsnitt utav prenumerationslängd eller antal köp […] Läs mer

MA

Marketing automation (MA) är automatiserade flöden för att skicka rätt budskap till till rätt person vid rätt tillfälle. Med hjälp av verktyg automatisera aktiviteter som e-post, SMS, pushnotiser till både leads och befintliga kunder. Det handlar oftast om att använda scoring modell händelser som triggers för att starta flöden eller kampanjer av ”if this then that” […] Läs mer

North Star Metric (NSM)

North Star Metric (NSM) är det nyckelmått vilket bäst mäter ett företags långsiktiga tillväxt och som därför ska driva alla aktiviteter som utförs av growth teamet. NSM bör vara det mått som mest exakt mäter företagets kundvärde och som fångar kundens aha-upplevelse. NSM hjälper teamet att begränsa sitt fokus för att kunna planera den mest […] Läs mer

PPC

Pay Per Click (PPC) – Ett vanligt sätt att betala för SEM och andra sorters digital marknadsföring. PPC betyder att man betalar ett förbestämt värde varje gång som någon klickar på din annons för att besöka din sajt. Vanligtvis går det till så att du sätter ett maxbud du är beredd att betala per klick och […] Läs mer

ROAS

Return On Advertisement Spend (ROAS) – Är helt enkelt intäkterna på din marknadsföring minus kostnaderna för annonseringen. Den kan delas upp ända ner på annons-nivå, eller aggregeras för kampanj, kanal eller all marknadsföring. ROI används ofta när man egentligen menar ROAS. ROAS och ROI kan vara detsamma men bara om det inte finns några övriga […] Läs mer

ROI

Return On Investment (ROI) – Den viktigaste KPI:n för många digitalt mogna företag. Genererar er marknadsföring vinst och hur stor vinst givet annonskostnader och overhead. Skillnaden på ROAS och ROI är att ROI inkluderar (bör inkludera) strukturella kostnader så som mediabyrå och personal, medan ROAS bara inkluderar annonskostnader. Många anger felaktigt ROI när de menar […] Läs mer

SAAS

Software as a Service (SaaS) – Det betyder att man köper en mjukvara som en tjänst på et abbonemang och att den tillhandahålls från leverantören istället för en licens och att du själv behöver köra mjukvaran lokalt. Oftast behövs ingen klient alls utan tjänsten körs i browsern, men ibland så behöver man installera en tunn […] Läs mer

SEM

Search Engine Marketing (SEM) – är marknadsföring i sökmotorer som främst är textbaserad, men kan även vara produktannonser. I Google är det de översta träffarna med den lilla ”ad”-texten framför sig samt shopping-annonserna. Det vanligaste är att man använder sig av CPC / PPC som modell för betalning men man kan även använda sig av […] Läs mer

SEO

Search Engine Optimization (SEO) – står för sökmotoroptimering och handlar om att optimera innehåll på internet för att bli hittat och rankas högt av sökmotorer så som Google, Bing eller Yahoo. Det ligger i gränslandet mellan marknadsföring och webbplatsunderhåll och faller därför ofta mellan stolarna. SEO består främst av två delar: On-page SEO On-page delas även […] Läs mer

Spindel

Spindel – Det är en komponent från sökmotorerna som indexerar internet genom att ”spindla” säg igenom internet. En sökmotors spindel (också kallad för Crawler eller [ro]bot) följer länkar till olika sidor på din sajt och till andras. Det är därför som backlinks är så viktigt (se SEO). Spindeln gör kopior på de hemsidor den besöker […] Läs mer

UTM

UTM står för Urchin Tracking Module och är ett kodavsnitt som läggs till i slutet av en URL för att spåra var trafiken till en webbplats kommer ifrån. UTM används bland annat av Google Analytics och är ett värdefullt verktyg för marknadsförare för att kunna mäta effektiviteten av sina digitala marknadsföringskampanjer. Ett exempel på en […] Läs mer

Hittade inget

Inget ord stämmer överens med din sökning