Landing page


Landingssida är den sida på en webbplats som en besökare “landar” på efter att ha klickat på t.ex. en annons eller länk i ett nyhetsbrev. Sidan är ofta unikt designad för den specifika målgruppen, kampanjen eller sökorden med fokus på en viss konvertering t.ex. få besökaren att lämna sin epost eller genomföra ett köp. En bra anpassad landningssida är en viktigt komponent för att förbättra resultatet av dina betalannonser.