North Star Metric (NSM)

North Star Metric (NSM) är det nyckelmått vilket bäst mäter ett företags långsiktiga tillväxt och som därför ska driva alla aktiviteter som utförs av growth teamet. NSM bör vara det mått som mest exakt mäter företagets kundvärde och som fångar kundens aha-upplevelse. NSM hjälper teamet att begränsa sitt fokus för att kunna planera den mest produktiva användningen av tid och resurser. Det är viktigt att regelbundet utvärdera sitt NSM för att säkerhetsställa att man har rätt riktning och mätvärdet förändras över tiden när företaget växer och de initiala målen uppnås. NSM bör också vara en av de mått som utgör företagets tillväxtformel.