ABM

ABM (Account based Marketing), eller kontobaserad marknadsföring på svenska. Det är när man identifierar företag som man vill bearbeta och skapar sina kampanjer därefter. För denna approach behövs lite andra verktyg och angreppssätt än vanlig digital marknadsföring. T.ex. behövs en dimension för att sålla ut det valda kontot, t.ex. IP-adress eller att man kan välja företagsnamn. Detta går ej i Google ads eller Facebook ads som är de största nätverken. Därför finns det mer nichade alternativ för detta så som LinkedIn, Albacross och olika programatiska nätverk.