SEM

Search Engine Marketing (SEM) – är marknadsföring i sökmotorer som främst är textbaserad, men kan även vara produktannonser. I Google är det de översta träffarna med den lilla ”ad”-texten framför sig samt shopping-annonserna. Det vanligaste är att man använder sig av CPC / PPC som modell för betalning men man kan även använda sig av CPA eller CPM. SEM är ofta en av de viktigaste om inte den viktigaste kanalen för de flesta affärsmodeller då den bemöter ett explicit behov. Man brukar dela in betalt sök i generiskt och varumärke, där varumärke är avsevärt mycket billigare än generiskt men något som nya företag eller små företag inte kan dra samma nytta av. Det finns även olika filosofier huruvida man bör lita till att ens SEO ”gratis” ska fånga upp varumärkessök istället, eller att om någon söker på ditt varumärke så borde de ju därmed inte låta sig avledas av andra varumärkens annonser (men så är dock inte alltid fallet).