CPA

Cost per Acquisition (CPA) – En betalningsmetod inom digital marknadsföring där man betalar för en specifik händelse så som ett lead, registrering eller en transaktion. För att kunna använda sig effektivt av CPA vid marknadsföring behöver man större mängder data än vid CPC eller CPM, vilket gör att det inte alltid är möjligt att använda sig av som betalmodell.