CPM

Cost per Mille (CPM) – Ett vanligt sätt att ta betalt inom digital marknadsföring, speciellt när det gäller banners eller varumärkesannonsering. Du går med på att betala ett visst pris per 1,000 (mille betyder tusen) visningar din annons får. SEM kan också använda sig av CPM som betalmodell för kontextuell annonsering. CPM kan ibland kännas lite abstrakt som förkortning och borde kanske hetat Cost per 1,000 Impressions.