API

Ett API (Application Programming Interface) är ett slags protokoll som hjälper till att förmedla information mellan två program, system eller applikationer på ett kontrollerat sätt. Detta hjälper företag att utbyta data på ett effektivt sätt för att lättare kunna utveckla nya appar och program.