ROAS

Return On Advertisement Spend (ROAS) – Är helt enkelt intäkterna på din marknadsföring minus kostnaderna för annonseringen. Den kan delas upp ända ner på annons-nivå, eller aggregeras för kampanj, kanal eller all marknadsföring. ROI används ofta när man egentligen menar ROAS. ROAS och ROI kan vara detsamma men bara om det inte finns några övriga kostnader som investeringen behöver bära!