CAC

Customer Acquisition Cost (CAC) – Det är den totala anskaffningskostnaden för en kund. Ska man beräkna sin ROAS här så bör alla marknadsföringskanaler som varit en del av kundresan summeras. Viktigt är också att bestämma sig för om det är ROAS eller ROI man vill beräkna – om andra kostnader än direkta marknadsföringskostnader ska inkluderas. CAC är tillsammans med LTV en av de två mest centrala KPI:erna för prenumerationstjänster (SAAS).