LTV

Life Time Value (LTV) – Det är det totala värdet av en kund och ett viktigt KPI för prenumerationstjänster (SaaS), men även e-handlare. Istället för att använda endast en transaktion i beräkningarna för ROI eller ROAS så beräknar du summan av transaktionerna den kunden genomför, oftast genom att beräkna genomsnitt utav prenumerationslängd eller antal köp och sedan ställa det mot CAC. För prenumerationer så blir då churn extremt central. Är LTV större än CAC så har du generellt sett en fungerande affärsmodell.