Adwords

Adwords var Googles tidigare namn på Google Ads. När man gav annonsverktyget ett nytt utseende bestämde man sig också för att döpa om det då det med åren kommit att innehålla också bannerannonsering på GDN samt videoannonsering på Youtube. Adwords kärnprodukt var sökordsannonsering och är fortfarande kärnan i Google ads.