CRO

Conversion Rate Optimization (CRO), eller konverteringsoptimering, handlar om processen att systematiskt optimera en webbplats eller mobilapp för öka antalet konverteringar. Processen börjar vanligtvis med att generera förbättringsidéer och sedan validera dessa hypoteser genom olika A/B-tester och analyser. Hypoteserna kan exempelvis handla om att testa olika CTA knappar eller antal fält i ett registreringsformulär.