404

404 är ett felmeddelanden många av oss är vana att se på internet när man klickar på en länk som inte fungerar. Men den riktiga definitionen är att besökaren lyckades kommunicera med servern, men servern kunde inte hitta det som önskades i.e. en bruten länk.