Churn rate

Churn rate, eller kundbortfallshastighet, är andelen förlorade kunder under en given tidsperiod. Termen används ofta i tjänsteföretag och kan exempelvis mäta andel kunder som avslutar sin prenumeration under en månad. En hög churn rate innebär att man förlorar en stor andel av sina kunder medans en låg visar på att man lyckas behålla sina kunder. Det är viktigt att kontinuerligt mäta sin Churn Rate för att kunna utvärdera sina marknadsföringsaktiviteter och snabbt vidta åtgärder om den blir för hög.