Email Marketing

Email Marketing eller E-postmarknadsföring är ett begrepp som handlar om att skicka reklam och innehåll via e-post. E-postmarknadsföring kan används i ett flertal syfte, allt från att bygga brand awareness till att hitta nya potentiella kunder eller i utbildningssyfte. Vad man vill åstadkomma är individuellt men för att kunna mäta och analysera resultatet är det många gånger klokt att kombinera sin e-postmarknadsföring med ett CRM system eller ett program helt anpassat för e-post som t.ex. MailChimp.