Growth Process

Growth hacking utvecklades för att passa agila företag som kanske inte alltid har råd med stora investeringar och som kräver snabba resultat på grund av hård konkurrens och begränsade resurser. Därför består vår tillväxtprocess vanligtvis av tidsbegränsade ”sprints” där vi skapar idéer, initierar och analyserar experiment som kan belöna vårt företag med mer tillväxt. Dessa experiment kan vara till för att optimera vilken del av tillväxttratten som helst – från kundförvärv till att behålla kunderna. Det är en kontinuerlig interaktiv process där vi strävar efter att göra små men konstanta ökningar av tillväxt som förhoppningsvis kommer att skapa en hållbar och exponentiell tillväxt på lång sikt.