Attribution

Attribution inom digital marknadsföring syftar till processen att utvärdera och tilldela värde till de marknadsföringskanaler som bidrog till en kunds köpbeslut. Detta hjälper marknadsförare att förstå hur hela kundresan ser ut och bedöma hur lönsam från varje marknadsföringskanal är.