A/B Testing

A/B testing är ett effektivt tillvägagångssätt för att ta reda på vilken version av ett experiment i marknadsföring som presterar bäst. Vanligtvis skapar man två versioner av exempelvis en webbsida, en annons eller ett e-postmeddelande och fördelar slumpvis hälften av trafiken till den ena versioner (A) och hälften till den andra versionen (B). Man följer sedan upp datan för att se vilken version som konverterade bäst och vann A/B testet.